Ledige arealer

Arealer er foreløpige og det tas forbehold om endringer

 

1. Etasje

 • Areal – kontor: 237 kvm BTA
 • Areal – retail: 611 kvm
 • Utadrettet areal: 1 – 2
 • Personalrestaurant: 40 pl
 • Kaffe: 1 – 20 pl
 • Kjøkken: 1 
 • Toalett: 3
 • Åpne plantegning

2. Etasje

 • Areal – kontor: 889 kvm BTA
 • Ord. arb. plasser: 24 pl
 • Prosjektplasser: 45 pl
 • Totalt: 69 pl
 • Touchdown: 40 pl
 • Møterom: 3
 • Multirom: 4
 • Garderobe: 2
 • Kjøkken: 1
 • Toalett: 6  
 • Åpne plantegning

3. Etasje

 • Areal – kontor: 799 kvm BTA
 • Ord. arb. plasser: 28 pl
 • Prosjektplasser: 46 pl
 • Totalt: 74 pl
 • Touchdown: 22 pl
 • Møterom: 3
 • Multirom: 3
 • Garderobe: 2
 • Kjøkken: 1
 • Toalett: 5
 • Åpne plantegning

4. Etasje

 • Areal – kontor: 770 kvm BTA
 • Ord. arb. plasser: 42 pl
 • Prosjektplasser: 28 pl
 • Totalt: 70 pl
 • Touchdown: 20 pl
 • Møterom: 3 (1 4p, 1 6p, 1 8p)
 • Multirom: 4
 • Garderobe: 2
 • Kjøkken: 1
 • Toalett: 5 
 • Åpne plantegning

5. Etasje 

 • Areal – kontor: 502 kvm BTA
 • Ord. arb. plasser: 28 pl
 • Prosjektplasser: 12 pl
 • Totalt: 40 pl
 • Touchdown: 12 pl
 • Møterom: 1
 • Multirom: 4
 • Garderobe: 1
 • Kjøkken: 1
 • Toalett: 4
 • Åpne plantegning

U1

Sykkelparkering
 
Herre-/damegarderobe
 
Arkiv-/lagerareal 

Tekniske rom

Arealene over er foreløpige og beregnet ut i fra en enbruker av eiendommen.

INTERESSERT?